കിഡ്‌നി സ്റ്റോൺ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിസാരമാക്കരുത്

92

ഇടുങ്ങിയ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കല്ല് നീങ്ങുന്നതിനാൽ വൃക്കയിൽ മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും, ഇത് മൂലം തടസ്സം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കടുത്ത വേദനയ്ക്കും വഴിവയ്ക്കുന്നു. വൃക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം തലച്ചോറിലേക്ക് വേദനയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നു. ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്ക് പുറത്തും, വാരിയെല്ലുകൾക്ക് താഴെയും, വശങ്ങളിലുമായി കടുത്ത വേദനയും ഉണ്ടാകുന്നു. വൃക്കയിലെ കല്ലുകളുടെ വലുപ്പം കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നീർക്കെട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് കല്ലുകൾ മൂത്രാശയത്തിനും മൂത്രസഞ്ചിക്കും ഇടയിലുള്ള സ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ്.

വൃക്കയിൽ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രത്തിന്റെ നിറം മാറുക എന്നതും ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ്. മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെടുന്നത് വൃക്കയിൽ കല്ലുണ്ട് എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്. വൃക്കയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ കല്ലുകൾ മൂത്രദ്വാരത്തിൽ കുടുങ്ങുകയും മൂത്രത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകേണ്ടതായി വരുന്നു.

അടിവയറ്റിലെ കടുത്ത വേദന പോലെ തന്നെ, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി എന്നിവയും വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ ബാധിച്ച ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. വൃക്കകളുടെയും ദാഹനനാളത്തിന്റെയും ഞരമ്പുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here